Начало | Курсове за ученици | Английски език за предучилищна

   

КУРСОВЕ И УРОЦИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

График | Учебна система | Запитване | Филиали

Английски език за деца в предучилищна възрастВ работата ни с начален курс е характерно използването на разнообразни методически и дидактически способи – песни, приказки, групови игри и адаптирани филми, които превръщат ученето в истинско забавление. Неразделна част от обучението е използването на интерактивни компютърни програми за езикова подготовка в мултимедиен кабинет със самостоятелно работно място за всяко дете. Учениците се насърчават да изработват различни тематични проекти, които развиват творческото мислене и обогатяват лексикалния запас. Писмените работи, тестове и оценки на всяко дете се събират в индивидуално езиково портфолио, с което заедно с родителите проследяваме напредъка му. Портфолиото се връчва на ученика, заедно със сертификат за завършено ниво в края на учебната година.

Запитване | Филиали


График

Езиковият курс за предучилищна възраст продължава 8 месеца - от 01 октомври до 31 май. Децата посещават занятия 2 пъти седмично по 2 учебни часа /1 учебен час = 45 мин./. Обучението се провежда в групи от 6 до 10 деца.

 

 

 

 

Учебна система

Възраст

Учебна система

Учебни пособия

5 – 6 години

Our World Starter

учебник, учебна тетрадка

 

Да преоткрием английския език чрез учебна система
  “Our World”

Our World (за ученици от предучилищна възраст до 3 клас)

„Медиа” въвежда за пръв път в България системата „Our World”, разработена от National Geographic. Тя използва уникален подход, съчетаващ първите стъпки в езиковото обучение с познанията за света.
Използван е оригинален снимков материал, който провокира детското въоображение.
Учебникът предлага изобилие от творчески дейности и игри, в които децата се чувстват ангажирани и стимулирани да прилагат наученото по креативен начин. По време на цялото обучение детето е в ролята на изследовател и естествоизпитател, което развива любовта към природата и езика.
Акцентира се върху изграждането на ценности и добродетели. С богатата лексика и граматическите структури, материалът плавно и неусетно  изпреварва ДОИ.

 

 

 

Уеб дизайн и разработка