Начало | Курсове за ученици | Английски език за 1-3 клас

   

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА ОТ 1-ви ДО 3-ти КЛАС

 

Езикови курсове за деца в Езиков център МедиаС учениците ни развиваме едновременно всички езикови умения (слушане, четене, писане и говорене), като работим с разнообразни методически и дидактически способи.  В часовете ни има много песни, приказки, групови игри и адаптирани филми, които превръщат ученето в истинско забавление. Тласък на ученето дават и интерактивните компютърни програми, които ползваме ежедневно в специално оборудван мултимедиен кабинет с място за всяко дете. Подкрепяме учениците и в изработването на различни тематични проекти, които едновременно развиват творческото мислене и обогатяват лексикалния запас. Писмените работи, тестове и оценки на всяко дете се събират в индивидуално езиково портфолио, което проследява напредъка му. Портфолиото се връчва на ученика, заедно със сертификат за завършено ниво в края на учебната година.

Обучението за деца от 1-ви до 3-ти клас протича в 3 нива:

Първокласниците започват с начално ниво, което включва изучаване на лексика от пряката ни заобикаляща среда, формиране на кратки изречения, задаване на въпроси. Започва запознаването с английската азбука, като в края на обучението децата вече умеят да четат и пишат кратки изречения.

Учениците във втори клас продължават в следващото ниво. Диапазонът от лексика се разширява. Изказът става по-сложен и започваме да изучаваме елементарна граматика. Децата четат и пишат текстове. Насърчаваме изработването на тематични проекти с индивидуален подход към всяко дете.

Третокласниците учат по последното ниво от системата за начален курс. Изучаването на граматиката се задълбочава. Лексикалният запас значително се увеличава и дава възможност за произвеждане на сложна реч. Децата четат и преразказват детски книжки, пишат съчинения, изработват проекти.
* Ученици в трети клас, които не са изучавали езика преди или имат оскъдни познания, започват обучението си по друга система, със стартерно ниво.

Обучението във всяко ниво завършва с подготовка за тестовете на Cambridge (YLE – Young Learners of English). Успешното попълване на тестовете е всепризната гаранция за това, че децата са придобили знанията, необходими за покриването на съответното ниво.

 

График

Обучението продължава 8 месеца - от 01 октомври до 31 май. Децата посещават занятия 2 пъти седмично по 2 учебни часа /1 уч. ч. = 45 мин./. Обучението се провежда в групи от 6 до 10 деца.

Учебна система

Възраст

Учебна система

Учебни пособия

1 клас

Our World 1

учебник, учебна тетрадка

2 клас

Our World 2

учебник, учебна тетрадка

3 клас

Our World 3

учебник, учебна тетрадка

 

Да преоткрием английския език чрез учебна система
  “Our World”

Учебна система Our World (за ученици от предучилищна възраст до 3 клас)

„Медиа” въвежда за пръв път в България системата „Our World”, разработена от National Geographic. Тя използва уникален подход, съчетаващ първите стъпки в езиковото обучение с познанията за света.
Използван е оригинален снимков материал, който провокира детското въоображение.
Учебникът предлага изобилие от творчески дейности и игри, в които децата се чувстват ангажирани и стимулирани да прилагат наученото по креативен начин. По време на цялото обучение детето е в ролята на изследовател и естествоизпитател, което развива любовта към природата и езика.
Акцентира се върху изграждането на ценности и добродетели. С богатата лексика и граматическите структури, материалът плавно и неусетно  изпреварва ДОИ.

 

Запитване | Филиали

Уеб дизайн и разработка