Начало | Курсове за ученици | Немски език

   

Курсове и уроци по НЕМСКИ език за деца и ученици

График |Учебна система | Запитване | Филиали

Курсове и уроци по немски език за деца и ученици в езиков център Медиа СофияЕзиковото обучение е основано на комуникативната методика, която развива паралелно всички езикови умения – слушане, четене, писане и говорене. За детските курсове е характерно използването на разнообразни методически и дидактически способи – песни, приказки, групови игри и адаптирани филми, които превръщат ученето в истинско забавление. Oбучението включва и работа с интерактивни компютърни програми за езикова подготовка. Учениците се насърчават да изработват различни тематични проекти, които развиват творческото мислене и обогатяват лексикалния запас. Писмените работи, тестове и оценки на всяко дете се събират в индивидуално езиково портфолио, което проследява напредъка му. Портфолиото се връчва на ученика, заедно със сертификат за завършено ниво в края на учебната година.

 Запитване | Филиали

 

График

Обучението продължава 8 месеца - от 01 октомври до 31 май. Децата посещават занятия 2 пъти седмично по 2 учебни часа /1 уч. ч. = 45 мин./. Обучението се провежда в групи от 6 до 10 деца.

 

Учебна система

Възраст

Учебна система

Учебни пособия

5-11 години

Tamburin 1-3Planetino 1-3

учебник, учебна тетрадка

11-17 години

Planet 1-3Beste Freunde 1-3

учебник, учебна тетрадка

Тийнейджъри

Themen aktuell 1-3, Menschen 1-3

учебник, учебна тетрадка

 Към всеки успешно издържан изпит за съответното ниво Образователен Център Медия издава сертификат.

 

Учебна система: Tamburin

Издателство: Huеber

Tamburin e съвременна учебна система, предназначена за деца на възраст от 7 до 11 години без предварителни знания по немски език. Децата имат възможност да учат, откривайки чуждия език, и да прилагат съзнателно своите умения, а темите отговарят на нуждите и обкръжението им. Текстовете са автентични, в съответствие с възрастта на учениците. Езиковите образци са олекотени, но с голяма приложимост и предлагат много възможности за работа. Учебната тетрадка съдържа богат набор от упражнения, подходящи както за работа в клас, така и за изпълнение вкъщи.

Учебна система Planetino

Издателство: Hueber

Планетино е изключително забавна и съвременна образователна система за обучение.Тя ще ни разкрие света на извънземния герой Планетино, а той ще „запознае” децата с немския език. Всяко дете ще бъде в ролята на приятел на Планетино и ще общува с него на немски език. Разнообразни творчески проекти ще провокират въображението на децата, а цветните комикси и илюстрации ще потдържат интереса през цялото обучение.

Темите, които са разработени в учебника, са лесно достъпни за деца от 1-ви до 4-ти клас, въвеждат основна лексика, свързана с намирането на нови приятели, семейство, училище.

Целта на Planetino  е да привлече повече приятели, които да заобичат немския език още от азбуката.

Planetino 1

С много смях и радост ще се научим да се запознаваме на немски, ще изпеем азбуката, ще рецитираме числата и ще нарисуваме нашето родословно дърво.

Учебникът предлага изобилие от творчески дейности и игри, лесно ще научим цветовете , предметите в класната стая, училищните принадлежности, ще разкажем как сме облечени и колко голямо е нашето семейство.

Обучението акцентира върху пъстротата на немския език, с безброй кратки диалози и забавни сценки ще се учим на правилна немска интонация, произношения и правопис.

Planetino 2

В следващия етап на обучение ще обогатим лексиката и граматическите структури. Знанията ни по немски език плавно и неусетно ще се надграждат, глаголните форми, правилният словоред и свободният изказ на ежедневно ниво ще бъдат с лекота усвоени и затвърдени. Децата четат и пишат текстове, започваме да изучаваме елементарна граматика на немски език.

Нашият герой Планетино ще ни запознае с празниците, с неговото  училище, ще ни заведе на пътешествие по света и в зоопарка с любимите ни животни.

Planetino 3

Това е последното ниво от системата за начален курс.

Граматиката се задълбочава, глаголните форми, времена, конструкциите се изучават по-детайлно и се набляга на овладяването на един по-сложен изказ от учениците.

Ще преразказваме текстове, ще пишем съчинения и ще изработваме самостоятелно проекти, мотивирайки индивдуалната ангажираност и обогатяването на речниковия запас.

Модулите в учебника помагат на учениците да прилагат вече наученото и да надграждат потенциала си.

Учебната система  Planetino е доказано успешна и ефективна, защото развива любовта към немския език, a учениците се чувстват уверени и спокойни да демонстрират знанията си.

Учебна система: Planet

Издателство: Hueber Verlag

Подходяща за: Младежи на възраст от 11 до 15 год. без предварителна подготовка по немски, като първи или втори чужд език.

Учебни цели: Учебната система е разработена в три части и обхваща нивата А1, А2 и В1 на Общата eвропейска  езикова рамка . Обучаващите се подготвят за изпитите Fit in Deutsch 1, Fit in Deutsch 2 и Zertifikat Deutsch für Jugendliche.

PLANET - Deutsch lernen in Sofia | Езиков център PLANET - DEUTSCH lernen | Езиков център PLANET - DEUTSCH lernen | Езиков център

Planet е учебна система, която предлага завършена и дидактически обмислена комуникативна концепция. Кратките уроци са много точно стриктурирани и съобразени със стила на изразяване на съвременната младеж. Учебникът съдържа тематично разработени текстове върху интересни за тийнейджърите теми. Интерпретират се реални ситуации, в които учениците се научават да се справят с ежедневни комуникативни ситуации в училище, в семейството, с приятели и т.н.

Допълнителни материали

Работна тетрадка:

Упражнения за диференцирано обучение по време на час или за самостоятелна работа вкъщи.

След 2 урока има страница с преговорни упражнения.

След всеки 4 урока (като завършване на всеки тематичен кръг) има част ”Das hast du gelernt“:

  • самооценка относно изразни средства и лексика
  • граматика
  • конкретна помощ за прилагане на учебни техники
  • хронологичен списък на активната лексика
  • тестове към всеки урок с възможност за самоконтрол

Допълнителни към учебника материали:

  • аудио-дискове с текстове и упражнения за слушане с разбиране, за упражняване на произношението, както и песни
  • DVD

При успешно издържан изпит за съответното ниво, получавате сертификат от  Образователен център „Медиа”.

Учебна система Beste Freunde

Издателство: Hueber

„Най-добрите приятели” е най-ефективната учебна система за подрастващите, изучаващи немски език.

Обучението покрива нивата А1, А2,  B1, B2 от общоевропейската езикова рамка и подготвя обучаващите се за съответните изпити и сертификати.

Концепцията на учебника е базирана на група младежи („най-добри приятели”), които съпреживяват немския език заедно с учениците, запознават ни със своите хобита, интереси и семейства, провокират ни емоционално и интелектуално.

Надграждането на знанията в лексиката и граматиката върви паралелно с творчески инициативи, игри и провокации за детското въображение.

Уменията за четене, слушане, писане и говорене са балансирано представени и се възприемат ефективно и с лекота. Пъстри диалози и ролеви игри, както и монолози под формата на разкази и презентации, пробуждат мотивацията на учениците и развиват личните им силни страни.

Тематиката е от различни области на живота – литература, изкуство, семейство, приятели, природа, училище.

Речниковия запас нараства умерено и с помоща на иновативни методически и дидактически подходи се затвърждава трайно и без напрежение.

Учебната система Beste Freunde ни дава тласък в изучаването на немския език, учим заедно и един от друг, създава в съзанието на учениците любов към езика и увереност, че знанията се натрупват, съпреживявайки света на нашите приятели от учебниците Beste Freunde.

Учениците разполагат с учебник, учебна тетрадка, речник с думи към урока, DVD,  и помагало с тестове към всеки урок.

Напредъкът на обучаващите  е плавен и гарантиран.

Модулите в учебниците представят едно систематично обучение. В края на всеки модул учениците могат сами да изпитат знанията си благодарение на специално разработения раздел „Владееш веднага” .

Авторите на учебната система акцентират върху личната мотивация на всеки ученик, защото не това, че „аз греша”, а това, че „Аз Мога”, ми дава тласък да продължавам да уча с любов.

 

Учебна система: Themen aktuell

 Издателство: Hueber Verlag, http://www.hueber.de

Подгодяща за: тинейджъри над 14 години и възрастни

Themen aktuell 1 - Deutsch lernen in Sofia | Езиков център Themen aktuell 2 - Deutsch lernen in Sofia | Езиков център Themen aktuell 3 - Deutsch lernen in Sofia | Езиков център      

Themen aktuell е най-популярната и най-широко използваната система за немски език, изпитана в практиката и все още без достойна конкуренция. Акцентът е върху комбинираното развитие на уменията за четене, писане, слушане, диалогична и монологична реч. Писмената реч, освен чрез многобройните писмени упражнения, се разива най-вече чрез създаване на писмен текст по зададен модел (паралелни текстове). Усвояват се умения за съставяне на най-често използваните форми за писмено общуване – лични и делови писма, лични документи и др. При устната реч се обръща особено внимание на свързването на устните изказвания в текст, т.е. следва се линията на постепенно увеличаване на обема и сложността на партнирането в диалога или изложението по дадена тема. Лексиката е въведена тематично, за да се усвои и затвърди в конкретна житейска ситуация. Граматиката е систематизирана в полезното приложение “Граматически преглед”, където граматическите категории и понятия са лесно обозрими и прегледни.

Учебни цели:

  • комуникация в ситуации от ежедневието
  • активно участие в разговори по теми от общ интерес
  • боравене с елементарни литературни и повествователни текстове.

 Themen aktuell е учебна система, разработена в три части и обхваща нивата А1, А2 и В1 на Общата eвропейска  езикова рамка.


Учебна система Menschen

Издателство: Hueber

Една от най-ефективните учебни системи за тинейджъри, изучаващи немски език е Menschen.

Силно съобразена с възрастовата група, която обхваща, концепцията на учебната система е съсредоточена върху хората и емоцията.

Задвижваща сила при изучаване на немския език според система Menschen  е човешката среда - емоционала, забавна и вълнуваща.

Постоянната употреба на разнообразни мултимедийни средства съкращава значително времето за подготовка, прави обучението интересно и провокативно за учениците.

Обучението е съобразено  с изискванията на общоевропейската езикова рамка, а темите са подбрани според стандартните формати за тестова и сертификатна подготовка, но същевременно обучаващите се сблъскват с един много пъстър свят, с много изкуство и природа.

Учебникът е моделиран с главната си цел да даде свобода на всеки ученик, безброй сравнения с други езици, изработване на проекти и придобиване на трайни знания, даващи увереност и мотивация занапред.

Учениицте разполагат с учебник и прикрепено DVD, учебна тетрадка съчетата с Audio-CD, гарантиращи  една успешна подготовка за DTZ, тестова подготовка за нива А1, A2, B1, B2, както и съответна сертификатна подготовка

 

За повече информация и записване:

„Медиа” Витоша и Хан Аспарух

тел:02 954 48 98; 0878 70 75 91

бул.”Витоша” 100,
ул. Хан Аспарух №21 Б,

 „Медиа” Младост

тел: 02 874 77 74; 0878 707 595
ж.к.”Младост” 3, бл.321 Б,

 

 

 

Запитване | Филиали

 

Уеб дизайн и разработка