КУРСОВЕ И УРОЦИ ПО НЕМКСИ ЕЗИК ЗА ВЪЗРАСТНИ


Езиковото обучение по немски език е основано на комуникативната методика, която развива паралелно всички езикови умения – слушане, четене, писане и говорене. Oбучението включва и работа с интерактивни компютърни програми за езикова подготовка. Курсистите се насърчават да изработват различни тематични проекти, които развиват творческото мислене и обогатяват лексикалния запас.

 

При успешно издържан изпит за съответното ниво, получавате сертификат от  Образователен център „Медиа”.

 

 


Учебна система: Themen aktuell

Издателство: Hueber Verlag, http://www.hueber.de

Подгодяща за: тинейджъри над 15 години и възрастни

курс по немски за възрастни

Themen aktuell е най-популярната и най-широко използваната система за немски език, изпитана в практиката и все още без достойна конкуренция. Акцентът е върху комбинираното развитие на уменията за четене, писане, слушане, диалогична и монологична реч. Писмената реч, освен чрез многобройните писмени упражнения, се разива най-вече чрез създаване на писмен текст по зададен модел (паралелни текстове). Усвояват се умения за съставяне на най-често използваните форми за писмено общуване – лични и делови писма, лични документи и др. При устната реч се обръща особено внимание на свързването на устните изказвания в текст, т.е. следва се линията на постепенно увеличаване на обема и сложността на партнирането в диалога или изложението по дадена тема. Лексиката е въведена тематично, за да се усвои и затвърди в конкретна житейска ситуация. Граматиката е систематизирана в полезното приложение “Граматически преглед”, където граматическите категории и понятия са лесно обозрими и прегледни.

Учебни цели:

  • комуникация в ситуации от ежедневието
  • активно участие в разговори по теми от общ интерес
  • боравене с елементарни литературни и повествователни текстове.

 Themen aktuell е учебна система, разработена в три части и обхваща нивата А1, А2 и В1 на Общата eвропейска  езикова рамка.

За повече информация и записване:
ж.к.”Младост” 3, бл.321 Б,
тел: 02 874 77 74; 0878 707 595

www.mediaedu.bg
учим с радост:)

 

 

   

 

Уеб дизайн и разработка