Красив Ум
Красив Ум е програма за развитие на интелектуалния потенциал на детето - част от тяворческото сърце на Образователен център Медиа

   

„Красив ум” е уникален по рода си курс за стимулиране на интелектуалното развитие, паметта, въображението, креативността и мотивацията за учене. Програмата е специално създадена в съответствие с интересите и природата на децата, а дейностите съчетават полезното и развиващото със забавното и интригуващото. По този начин децата растат и учат, играейки. Методите, които използва водещият, са специализирани игри, логически и артистични задачи и предизвикателства, задачи за строене, креативно използване на различни материали и предмети и др. Всяко занимание е динамично и включва упражнения за стимулиране на паметта, вниманието, пространствения и вербалния интелект, логическото и абстрактното мислене и изразяването. Не по-малко се набляга и на развиването у децата на умения за работа в екип и творчески подход към живота.

 
 График | Цени | Филиали | Записвам се  
Уеб дизайн и разработка